Demokratsko upravljanje sektorom bezbednosti str.107-118 u Dušan Pavlović (ur) Razvoj demokratskih ustanova u Srbiji – deset godina posle, Heinrich Boll, Beograd, 2010.

DOWNLOAD RELATED DOCUMENTS

Previous articleNeuspešna demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji
Next articleKontrola konvencionalnog naoružanja na Zapadnom Balkanu